Náš příběh

Tento projekt vznikl na základě osobní zkušenosti jedné ze členek našeho týmu. Kačka má dědu v domově pro seniory a kvůli pandemii covid-19 zůstal děda oddělený od zbytku rodiny. Návštěvy byly zakázané a hlavně na dědovi bylo vidět, že mu kontakt s jeho rodinou chybí. 

Domov, ve kterém se on nacházel v době pandemie, měl založený Skype účet a při předchozí  domluvě bylo možné zavolat personálu na tento účet a personál zašel za rodinným příslušníkem a rodina se tak po dlouhé době mohla vidět, alespoň skrze obrazovku. 

Nic samozřejmě nenahradí osobní kontakt, ale v tu dobu to byl dar. Proto se Kačka rozhodla  vymyslet projekt, který by mohl pomoci seniorům a jejich rodinám a dopřát jim tak častější  kontakt a také začlenit seniory do světa moderních technologií a tím zmenšit stále se zvětšující propast mezi generacemi. 

První návštěva po uzavření domovů (24.12.2020)