SeniorOn, z.ú.

Edukace seniorů v oblasti digitální gramotnosti

Jaké je naše poslání?

1

PROPOJENÍ SENIORŮ S RODINOU

Covid situace nám ukázala, že osobní kontakt není vždy možný. Nacházíme se také v době, kdy se lidé často stěhují za prací nebo studiem a rodiny jsou tak daleko od sebe. Nechceme, aby další pandemie ani velká vzdálenost byla překážkou v kontaktu s našimi blízkými. Pomocí online spojení, rodiny mohou být vždy propojené. 

2

ZVÝŠIT SAMOSTATNOST SENIORŮ

Technologie nám v lecčem mohou ulehčit život, musíme je ale umět ovládat a také dbát na bezpečnost a opatrné zacházení. Co má ale dělat člověk, který se ve světě moderních technologií nevyzná a nemá se na koho obrátit? 

3

ZLEPŠIT MEZIGENERAČNÍ PROPOJENÍ

Technologie mohou být jednou z příčin, proč se generace neustále od sebe oddalují a prohlubuje se vzájemné nepochopení. Našim projektem chceme, aby mladí lidé, znající technologie předali tyto zkušenosti starším lidem a aby naopak starší lidé mohli těm mladším předat jejich životní zkušenosti, které jsou mnohdy k nezaplacení. 

JAKÉ Služby NABÍZÍME?

VZDĚLÁVACÍ BESEDY

Besedy mají předem stanovené určité téma, které je více teoretické a během hodin probíhá mezi lektorem a seniory diskuze. Besedy nejsou omezené počtem účastníků. Po samotné společné hodině jsou možné individuální konzultace. V případě zájmů o témata našich vzdělávacích besed, nás neváhejte kontaktovat.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Dále nabízíme individuální konzultace, při kterých senior s lektorem řeší dotazy a problémy ohledně technologií. Senior si přinese své vlastní zařízení a s lektorem si postupně projde, co je potřebné. 

VZDĚLÁVACÍ KURZY

Třetí službu, kterou nabízíme, jsou vzdělávací kurzy, kde jde především o propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Kurz je limitován počtem účastníků a je rozdělen do 5 nebo do 10 bloků.

JAKým oblastem se věnujeme?

Naučíme seniory, jak pracovat s technologickým zařízením, ať už se jedná o mobilní telefon, tablet, počítač nebo jiné technologické zařízení. Projdeme si s ním základy ovládání a následně pokročilejší funkce. 

Další oblast věnujeme internetu a práci s ním. Jedná se například o posílání emailů, komunikaci na internetu, stahování různých aplikací, či jak si vůbec vyhledat nějakou informaci na internetu. 

Užívání technologií je jednou věcí, ale bezpečně využívat technologie je věcí druhou. Bezpečnost a ochranu senioru považujeme za velmi důležitou a proto na ní klademe velký důraz a řada našich témat se věnujeme pouze bezpečnosti. Naše aktivity probíhají díky podpoře:

ČSOB Pomáhá regionům logo PNG
Nadace_CEZ_Barva_pozitiv_RGB


PŘiblížíme vám svět technologií